Ένοχη η υπέρταση για την εμφάνιση άνοιας

Η υπέρταση φαίνεται πως οδηγεί στην εξέλιξη της άνοιας σε ηλικιωμένους ασθενείς που παρουσιάζουν έκπτωση των νοητικών λειτουργιών τους αλλά όχι σε αυτούς που έχουν προβλήματα μνήμης, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες.

Παρά το γεγονός ότι η υπέρταση έχει επιβεβαιωθεί ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της άνοιας ωστόσο, υπήρξαν αντικρουόμενα ευρήματα για το ρόλο της υπέρτασης στη διάρκεια της ζωής ενός πάσχοντα. Τα άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή -σκέψη, μάθηση και μνήμη-, που σχετίζεται με αλλαγές στον εγκέφαλο λόγω γήρανσης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έκπτωση των νοητικών ικανοτήτων, σε διάφορα γνωστικά πεδία. Για παράδειγμα, ορισμένοι έχουν προβλήματα μόνο στη λειτουργία της μνήμης και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν Αλτσάιμερ, σε σχέση με εκείνους των οποίων η βλάβη προκύπτει από εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλα αγγειακά νοσήματα και οι οποίοι εκδηλώνουν προβλήματα στις εκτελεστικές λειτουργίες

Επειδή η υπέρταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για αγγειακές βλάβες του εγκεφάλου, τονίζεται στην έρευνα, η νοητική δυσλειτουργία μπορεί να είναι ο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τη σχέση μεταξύ της υπέρτασης και της νοητικής έκπτωσης.

Παγκοσμίως, οι νευρολογικές διαταραχές είναι η πιο συχνές αιτίες αναπηρίας. Μεταξύ αυτών, τα εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια είναι τα πιο συχνά, ενώ η αγγειακή άνοια είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία άνοιας μετά τη νόσο του Alzheimer.