Στην ανάκληση πέντε παρτίδων του φαρμάκου Accuretic f.c tab (20+12,5)mg/tab προχωράει ο ΕΟΦ. Διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης για την πρόσμιξη N-nitroso-quinapril.

«Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται μετά τον καθορισμό του ορίου αποδεκτής πρόσληψης των 18ng/ημέρα για τη συγκεκριμένη πρόσμιξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων» αναφέρει ο ΕΟΦ.

Το φάρμακο κυκλοφορεί από την εταιρεία Pfizer Ελλάς Α.Ε.