Ανδρική ακράτεια ούρων

Η ακράτεια των ούρων, σύμφωνα με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, αποτελεί μια χρόνια διαταραχή της λειτουργίας της ούρησης η διαχρονική πορεία της οποίας χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις.

Η ανδρική ακράτεια των ούρων στην πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλεται σε μία από τις παρακάτω περιγραφόμενες 4 αιτίες:

1.Σε συγγενείς παθήσεις που βλάπτουν τη νεύρωση της κύστεως και της ουρήθρας (π.χ. μυελομηνιγγοκήλη) ή προκαλούν δομικές ανωμαλίες( π.χ. εκστροφή της κύστεως)

2.Σε επίκτητες νευρολογικές παθήσεις(π.χ. Κατά Πλάκας Σκλήρυνση)

3.Σε κακώσεις της λεκάνης και

4.Σε ακράτεια μετά προστατεκτομή

Επιστημονικές έρευνες διαπιστώνουν ότι η συχνότερη αιτία ανδρικής ακράτειας οφείλεται σε παρενέργειες από την προστατεκτομή. Σχεδόν το 25% των ανδρών αναφέρει ακράτεια και χρήση ειδικών προϊόντων έξι μήνες μετά τη θεραπεία. Ωστόσο λιγότερο από το 10% των ασθενών αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν πάνες ακράτειας τρία χρόνια μετά την επέμβαση.

Η ανδρική ακράτεια δεν αποτελεί πάθηση με ενιαία αιτιολογία και παθογένεια, έχει διάφορες αιτίες και κατατάσσεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Στην ακράτεια οφειλόμενη σε διαταραχή της λειτουργίας του εξωστήρα (ασταθής-υπεραντανακλαστική κύστη), στην ακράτεια οφειλόμενη σε σφιγκτηριακή ανεπάρκεια και στη μεικτού τύπου ακράτεια (συνύπαρξη ασταθούς κύστης και ανεπάρκειας του σφιγκτήρα.

Οταν η ακράτεια οφείλεται σε ασταθή κύστη, τότε η θεραπευτική φαρμακευτική αγωγή έχει ως στόχο την ελάττωση της συσταλτικότητας της κύστης. Τα αντιχολινεργικά σκευάσματα κατέχουν σημαντική θέση στη θεραπεία της ακράτειας Εάν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία τότε, αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο της χειρουργικής θεραπείας, ιδίως σε περιπτώσεις ασθενών, όπου τα συμπτώματα εκδηλώνονται με ιδιαίτερη οξύτητα

Η ακράτεια των ούρων επηρεάζει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες κι έχει δυνητικά σοβαρές ψυχοσωματικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για τους επηρεαζόμενους αλλά, και σημαντικού βαθμού επιβάρυνση του άμεσου περιβάλλοντος τους. Ωστόσο μην αφήνετε να σας καταβάλλει αυτή η διαταραχή. Βρείτε την αιτία με το γιατρό σας και θεραπεύστε την.