Ανθεκτική υπέρταση: Πόσο φταίει ο ασθενής;

 Η υπέρταση ή υψηλή αρτηριακή πίεση, αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών και νεφρικών νοσημάτων. Αποτελεί την πιο συχνή πάθηση και την πιο συνήθη αιτία επίσκεψης στο γιατρό. Παρά τις εξελίξεις στην κατανόηση της ασθένειας και τις ποικίλες θεραπευτικές επιλογές, ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτήν την επικίνδυνη παθολογική κατάσταση συνεχίζει να αυξάνεται.

Μια άλλη μορφή υψηλής αρτηριακής πίεσης είναι η ανθεκτική υπέρταση, η αντίσταση δηλαδή στη μέγιστη φαρμακευτική αγωγή (αντιυπερτασικά, διουρητικά) που αποσκοπεί στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης σε τιμές κάτω των 140mmHg για τη συστολική και κάτω των 90mmHg για τη διαστολική.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι η φτωχή συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του γιατρού απέναντι σε ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό σχήμα όπως και η λανθασμένη πρόσληψη των φαρμάκων. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει πρόσφατη έρευνα ιατρικού κέντρου στις ΗΠΑ που παρακολούθησε τις συνήθειες των ασθενών και οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε, δεν ελάμβαναν σωστά τη φαρμακευτική αγωγή τους και δεν τηρούσαν πιστά το πρόγραμμα λήψης των φαρμάκων τους.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι αιτίες εμφάνισης της υπέρτασης είναι πολυπαραγοντικές. Εξαρτάται από τον ασθενή, το περιβάλλον του, τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειές του, όπως και άλλους παράγοντες (ψυχολογικοί, δευτεροπαθής υπέρταση, κάπνισμα, αλκοόλ) που αλληλεπιδρούν στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν είτε να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης ή να δημιουργήσουν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και να κάνουν την αγωγή λιγότερο αποτελεσματική.

Υπολογίζεται ότι μεταξύ του 10% -20% όλων των υπερτασικών ασθενών έχουν ανθεκτική υπέρταση και ότι ένας στους 50 υπερτασικούς ασθενείς που αρχίζουν φαρμακευτική αγωγή θα αναπτύξει ανθεκτική υπέρταση εντός ενός έτους. Είναι σημαντικό για τον ασθενή να λαμβάνει καθημερινά και συστηματικά την ίδια ώρα την θεραπευτική αγωγή του ώστε να παραμείνει η αρτηριακή πίεση σταθερή.

Θυμηθείτε λοιπόν την επόμενη φορά ότι η φτωχή συμμόρφωση στις οδηγίες του γιατρού, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επιτυχία της θεραπείας της υπέρτασης. Η σωστή πρόσληψη των φαρμάκων, ο υγιεινότερος τρόπος ζωής, ο περιορισμός του αλατιού, η ένταξη φρούτων και λαχανικών στην καθημερινή διατροφή και η τακτική άσκηση θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε καλύτερα την αρτηριακή σας πίεση.