ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ένα βιβλίο για τη γεωργία

Την αναγνωσιμότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στον διεθνή καταναλωτή, τις αιτίες αποκλεισμού των προϊόντων μας από τις διεθνείς αγορές αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης καταγράφει μεταξύ άλλων το βιβλίο του Γιώργου Μάλλιαρη, στελέχους της ΕΕ. Ο συγγραφέας είναι γνωστός ως ο «κύριος Φέτα» αφού ήταν ο διαχειριστής της αναγνώρισης της Φέτας ως Ελληνικό προϊόν από την ΕΕ.

Το βιβλίο παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο τη δυναμική της ελληνικής γεωργίας και υπαίθρου και επικεντρώνεται στην παρουσίαση της μακρόχρονης παράδοσης του τόπου, της υπεροχής των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τη σχέση μεταξύ τους. Η περιγραφή των προϊόντων και αναφορά στην παραδοσιακή ελληνική γαστρονομία δίνει μια σαφή εικόνα της ελληνικής παραγωγής και πώς αυτή δημιουργήθηκε με το πέρασμα των αιώνων. Το βιβλίο επίσης καλύπτει την εμπορική πλευρά της διάθεσης αυτών των προϊόντων, της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές και τη δυναμική τους, ενώ καταγράφει τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και των ολοένα ανοικτών αγορών του πλανήτη μας, αφού πλέον η χώρα μας αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας διεθνούς κοινότητας και όχι ως μια μικρή κλειστή κοινωνία ή έστω ως μέρος μόνο της Ευρώπης.

Η ελληνική γεωργία αποτελεί σήμερα μία σημαντική οικονομική δραστηριότητα ενάντια στην οικονομική κρίση και την ανεργία. Σε ότι αφορά τη γαστρονομία ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η ετυμολογία της γαστρο-νομίας περιλαμβάνει τις λέξεις γαστήρ που σημαίνει “στομάχι” και νόμος που εμπεριέχει τις έννοιες “κανόνας” και “διαχείριση”. Ωστόσο η γαστρονομία είναι η τέχνη της καλής μαγειρικής, του στιλ, των εθίμων και των παραδόσεων μαγειρικής, της επιστήμης των τροφίμων και της χρήσης τους, της εμπειρικής μελέτης, της έρευνας, της κατανόησης της προετοιμασίας της τροφής και της αίσθησης που παράγεται από αυτή τη διεργασία και οτιδήποτε σχετίζεται με την επιλογή, προετοιμασία, σερβίρισμα και την απόλαυση ενός καλού γεύματος.

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ HEALTHNET Ο κ.ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ)