ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Με αφορμή το βιβλίο του στελέχους της Ε. Επιτροπής, Γιώργου Μάλλιαρη «Γαστρονομία και Προϊόντα –Η Δυναμική της Ελληνικής Γεωργίας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαλλιάρη, παραχώρησε συνέντευξη στο Healthnet, όπου παρουσιάζει την οπτική γωνία με την οποία τα αγροτικά προϊόντα μπορούν να βρουν τον δρόμο τους στις διεθνείς αγορές και πως μπορούν τα ελληνικά προϊόντα και η ελληνική γαστρονομία να έχουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

Κ. Μάλλιαρη, ποια είναι η αναγνωσιμότητα των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και της Ελληνικής γαστρονομίας στον διεθνή καταναλωτή?

 

Θα σας έλεγα πως μέσα από το βιβλίο παρουσιάζονται με περιγραφικό και σύντομο τρόπο οι αιτίες που έχουν αποκλείσει τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα από τις διεθνείς αγορές. Η ανάλυση δεν περιορίζεται μόνο σε τετριμμένους λόγους και αιτίες αλλά απλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα αιτιών από την παραγωγή και την οργάνωση της. Δεν είναι δυνατό να είναι η αγροτική παραγωγή ανταγωνιστική όταν δεν χρησιμοποιείται ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής γης ενώ η ποιότητα που έχουν τα αγροτικά προϊόντα είναι σε δεύτερη μοίρα. Πως ζητούμε τους ξένους να ασπαστούν τα προϊόντα μας όταν εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά τα θέματα και πολλές άλλες πτυχές που δείχνουν ξεκάθαρα γιατί τα προϊόντα μας δεν προχωρούν στην διεθνή αγορά και γιατί η οικονομία μας δεν παίρνει τελικά τους καρπούς της Ελληνικής γης και προσπάθειας των αγροτών παρουσιάζεται αναλυτικά στο βιβλίο.

 

Γιατί λοιπόν η Ελληνική γεύση δεν είναι γνωστή στον ξένο καταναλωτή ;

 

Η μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της γαστρονομικής μας παράδοσης από αρχαιοτάτων χρόνων. Αυτό οφείλεται στην βιοποικιλοσιμότητα και το κατάλληλο κλίμα ενώ αντικατοπτρίζει την σπάνια γεύση των Ελληνικών συνταγών. Ο ήλιος, η τεράστια βιοκιλοσιμότητα, η θάλασσα και η αρμύρα καθώς και η εκτενής εναλλαγή του Ελληνικού τοπίου από άκρη σε άκρη της Ελληνικής επικράτειας δημιουργούν ένα μοναδικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε η Ελληνική γεύση. Οι δυνατότητες αναγνώρισης της Ελληνικής γαστρονομίας ανά τον κόσμο θα αποφέρει τεράστια ζήτηση για τα Ελληνικά προϊόντα. Η αύξηση της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία αντίστροφη μέτρηση στην συνεχή μείωση της όπου σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε βασικά προϊόντα διατροφής. Το βιβλίο παρουσιάζει με απλό και μερικές φορές καυστικό τρόπο, ταράζοντας λεπτές ισορροπίες στον γεωργικό χώρο, εναλλακτικές λύσεις και ιδέες πολιτικής για την δημιουργία μίας οργανωμένης ευέλικτης και αποδοτικής γεωργίας για το μέλλον.

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή πολιτική ποιότητας και πως μπορεί κανείς να ωφεληθεί από αυτή…

Ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί για την Ευρωπαϊκή πολιτική ποιότητας των αγροτικών προϊόντων που εφαρμόζεται στην χώρα μας και να ανακαλύψει την σημασία της για τον Έλληνα παραγωγό και καταναλωτή.

Γιώργος Μάλλιαρης

Γιώργος Μάλλιαρης

H
Ο Γιώργος Μάλλιαρης είναι ένας από τους πρωτεργάτες της προώθησης των αγροτικών προϊόντων με πολυετή πείρα στον τομέα σε διεθνές επίπεδο.
Είναι, γνωστός ως ο κύριος Φέτα αφού ήταν ο διαχειριστής της αναγνώρισης της Φέτας ως Ελληνικό προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μεγάλων πολυεθνικών στην Ευρώπη.
Ο κ. Μάλλιαρης είναι ειδικός σε Θέματα Ποιότητας και Εμπορίου των Τροφίμων και Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για θέματα καριέρας.