Γονίδια και περιβάλλον προκαλούν παχυσαρκία

Η αυξημένη εμφάνιση της παχυσαρκίας τις τελευταίες δεκαετίες δημιούργησε τη θεωρία πως ίσως οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι αποκλειστικά σε γενετικούς, δηλαδή στην κληρονομικότητα. Αμερικανική μελέτη επιβεβαιώνει την αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος με τον κίνδυνο προδιάθεσης παχυσαρκίας κυρίως σε αυτούς που γεννήθηκαν μετά το 1942.

Οι ερευνητές μελέτησαν τη συσχέτιση του γονιδίου FTO (fat mass and obesity associated), ενός γονιδίου που συνδέεται με την εμφάνιση παχυσαρκίας, με κριτήριο το Δείκτη Σωματικής Μάζας (BMI) και διαπίστωσαν ότι το γονίδιο FTO εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το έτος γέννησης

Μελετήθηκαν τα δεδομένα μεγάλου αριθμού ανθρώπων στην περιοχή Framingham των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια 30 ετών. Βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση του γονότυπου ΑΤ/ΤΑ-FTO με τον ΒΜΙ ξεκινώντας από τη χρονιά 1942 και όχι νωρίτερα από τη συγκεκριμένη χρονιά. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δηλαδή που μελετήθηκαν και είχαν προδιάθεση στην εμφάνιση παχυσαρκίας ως φορείς του συγκεκριμένου γονιδίου δεν εμφάνισαν τον αντίστοιχο φαινότυπο, δηλαδή την παχυσαρκία, πριν το 1942.

Η δεκαετία του 1940 αναγνωρίζεται ως περίοδος όπου σημειώνεται ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και με επακόλουθο τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα σε σχέση με το παρελθόν καθώς και κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, πλούσιων σε θερμίδες. Από το 1942 και ύστερα, παρατηρούν οι ερευνητές, η συσχέτιση του γονιδίου με τον ΒΜΙ γίνεται ισχυρή, δηλαδή οι άνθρωποι με τον δυνητικό γονότυπο για παχυσαρκία εμφάνισαν τον αντίστοιχο φαινότυπο. Η προδιάθεση έγινε πραγματικότητα υπό την επίδραση των συνθηκών της εποχής που προαναφέραμε.

Φαίνεται λοιπόν πως η παχυσαρκία, ακόμα και σε άτομα με κληρονομική προδιάθεση, εμφανίζεται μόνο στα πλαίσια ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος.