Επιστημονική εκδήλωση με τίτλο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί  2-4 Δεκεμβρίου 2021, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, δηλαδή με φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.eem2021.gr/gr/