Η ανώτερη μόρφωση δεν μας κάνει περισσότερο ευτυχισμένους

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μελέτη για την ψυχική υγεία από το Warwick Medical School της Μ. Βρετανίας, που ερεύνησε τη σχέση μεταξύ μόρφωσης και προσωπικής ευτυχίας. Παρά την ισχυρή σύνδεση μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, που οδηγούν στην ελλιπή εκπαίδευση και πυροδοτούν σοβαρές ψυχικές ασθένειες, οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν αν ισχύει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή αν η ανώτερη εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει στην προσωπική ευτυχία.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι πιθανότητες ευτυχίας, ήταν ισοδύναμες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και ότι η προοπτική της ευτυχίας δεν ταυτιζόταν με το επίπεδο της μόρφωσης που είχε κάποιος αποκτήσει.

Τα ευρήματα ήταν έκπληξη και για τους ίδιους τους ερευνητές καθώς θεωρούσαν βέβαιο ότι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που συνδέονται με την ψυχική ασθένεια θα είχαν επίσης στενή σχέση με την ψυχική ευεξία. Ως ευτυχία ορίστηκε από τους επιστήμονες η κατάσταση υψηλής ψυχικής ευεξίας κατά την οποία οι άνθρωποι αισθάνονται όμορφα και λειτουργούν καλά.