Πιλοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Alzheimer’s Disease έδειξε ότι ή αερόβια άσκηση μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις της γνωστικής ικανότητας σε άτομα που πάσχουν από Alzheimer

Η πιλοτική μελέτη υποστηρίζει την αερόβια άσκηση ως παρέμβαση για άτομα με αυτή την πάθηση και θέτει τις βάσεις για μελλοντικές, μεγαλύτερες μελέτες που θα επιβεβαιώσουν τα αρχικά ευρήματα.

Αυτή η μελέτη εξέτασε εάν μια ομάδα ηλικιωμένων ενηλίκων με νόσο Alzheimer θα είχε λιγότερη μείωση της γνωστικής ικανότητάς του μετά από 6 μήνες αερόβιας άσκησης σε σύγκριση με το αναμενόμενο επίπεδο γνωστικής έκπτωσης που θα βίωναν εάν η νόσος προχωρούσε φυσικά.

Πιλοτική μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν 96 συμμετέχοντες ηλικίας 66 ετών και άνω με τη νόσο του Alzheimer. Οι ερευνητές χώρισαν τυχαία τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Μια ομάδα 64 ατόμων συμμετείχε σε μαθήματα άσκησης ποδηλασίας, υπό επίβλεψη, τρεις φορές την εβδομάδα για 6 μήνες.

Οι υπόλοιποι 32 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε επιτηρούμενα μαθήματα stretching και άσκησης, χαμηλής έντασης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους καρδιακούς παλμούς των συμμετεχόντων και στις δύο ομάδες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τόσο η ομάδα ποδηλασίας όσο και η ομάδα που ασκούνταν  σημείωσαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι θα είχαν προβλεφθεί εάν συνέχιζαν τη θεραπεία κανονικά και χωρίς άσκηση.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Fang Yu, Πρόεδρο του Edson στο Dementia Translational Nursing Science του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Arizona, «το πρωταρχικό εύρημα δείχνει ότι μια παρέμβαση 6 μηνών αερόβιας άσκησης μείωσε σημαντικά τη γνωστική ικανότητα  σε σύγκριση με τη φυσική πορεία των αλλαγών και τις επιπτώσεις που έχει η νόσος του Alzheimer”

Οι επιστήμονες πρέπει να πραγματοποιήσουν περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιώσουν αυτά τα αρχικά ενθαρρυντικά ευρήματα.