Νέα έρευνα δείχνει ότι μια μικρή δόση ασπιρίνης μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα της COVID-19.

  • Πολλοί άνθρωποι που νοσηλεύονται με COVID-19 παρουσιάζουν σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες διαταραχές στην πήξη του αίματος.
  • Πιλοτική μελέτη σε νοσοκομειακούς ασθενείς υποδηλώνει ότι μια χαμηλή δόση ασπιρίνης, η οποία έχει αντιπηκτικές ιδιότητες, θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη για μηχανικό ερισμό και εισαγωγή σε μονάδες εντατικής θεραπείας καθώς και τον κίνδυνο θανάτου.
  • Οι επιστήμονες, πάντως, επισημαίνουν ότι θα χρειαστεί μια μεγαλύτερη κλινική μελέτη για την επιβεβαίωση των ευρημάτων τους.

Από τις αρχές της πανδημίας είχε επισημανθεί από τις έρευνες ότι σχεδόν το 1/3 των ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ εμφάνισαν δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές ως αποτέλεσμα της εμφάνισης θρομβώσεων στον οργανισμό τους. Με την πάροδο των μηνών οι ερευνητές καθώς μάθαιναν περισσότερα  για τη σύνδεση μεταξύ θρόμβων αίματος και COVID-19, γνώριζαν ότι η ασπιρίνη – που χρησιμοποιείται για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων και της καρδιακής προσβολής – θα μπορούσε να είναι σημαντική για τους ασθενείς με COVID-19.

«Αραιώνοντας» το αίμα, η ασπιρίνη βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων, οι οποίοι μπορούν να μπλοκάρουν τα αιμοφόρα αγγεία τα οποία τροφοδοτούν την καρδιά, τον εγκέφαλο, τους πνεύμονες και άλλα ζωτικά όργανα.

Δεδομένου του χαμηλού κόστους της ασπιρίνης και των στοιχείων της συνολικής ασφάλειας και αποτελεσματικότητάς της σε καρδιαγγειακές παθήσεις, οι επιστήμονες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν πιλοτική μελέτη σε νοσοκομειακούς ασθενείς με COVID-19.

Στην μελέτη που πραγματοποίησαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο George Washington, συμμετείχαν περισσότεροι από 400 ασθενείς που εισήχθησαν από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2020 σε νοσοκομεία των ΗΠΑ. Μετά την προσαρμογή των αποτελεσμάτων ώστε να ληφθούν υπόψη δημογραφικά στοιχεία και συννοσηρότητες, η χρήση ασπιρίνης συσχετίστηκε με:

  • μειωμένο κίνδυνο μηχανικού αερισμού (μείωση 44%)
  • μειωμένη ανάγκη εισαγωγής σε ΜΕΘ (μείωση 43%) και
  • μειωμένη θνησιμότητα στο νοσοκομείο (μείωση 47%)

Δεν υπήρχαν διαφορές στην μείζονα αιμορραγία ή την εμφανή θρόμβωση μεταξύ των συμμετεχόντων που πήραν ασπιρίνη και εκείνων που δεν πήραν.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά ως προδημοσίευση το φθινόπωρο του 2020. Έκτοτε, και άλλες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ασπιρίνη τόσο στην πρόληψη της λοίμωξης όσο και στην μείωση του κινδύνου σοβαρής COVID-19 και θανάτου εξαιτίας της.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Anesthesia & Analgesia.