Η βιοανάδραση (biofeedback), που εφαρμόζεται ως μια θεραπεία σε ένα ευρύ φάσμα ψυχοσωματικών αλλά και σωματικών παθήσεων έχει καλά αποτελέσματα σε περιπτώσεις θεραπείας ορισμένων ψυχικών παθήσεων.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Rochester Medical Center στη Νέα Υόρκη, οι ανάλυσαν μελέτες 17 σχετικών ερευνών (μεταανάλυση), την οποία και δημοσίευσαν στο περιοδικό Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Αν και οι φαρμακευτικές και ψυχοκοινωνικές θεραπευτικές επιλογές για τις ψυχιατρικές ασθένειες μπορεί να είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις σε ορισμένα άτομα, και πιθανόν να τα οδηγήσουν σε διακοπή των θεραπειών τους. Επιπλέον, ορισμένες ασθένειες μπορεί να είναι ανθεκτικές σε θεραπευτικά σχήματα.

Από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες  για να κατανοήσουν τις νευροβιολογικές αλλαγές που συνοδεύουν την ψυχιατρική νόσο, είναι η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), ένα μη επεμβατικό νευροαπεικονιστικό εργαλείο που μετρά τη δραστηριότητα του εγκεφάλου μέσω αλλαγών στη εγκεφαλική ροή του αίματος. Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το rtfMRI-NF, το οποίο ενσωματώνει τη βιοανάδραση, ώστε να εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες στον έλεγχο της νευρικής δραστηριότητας του δικού τους  εγκεφάλου με άμεση και πιστή λειτουργική ανατροφοδότηση MRI σε πραγματικό χρόνο (rtfMRI-NF) και με τρόπο που γίνεται κατανοητός από τον ίδιο τον πάσχοντα. Η βιοανάδραση είναι μια θεραπεία που οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν ορισμένες φορές για τον έλεγχο των ακούσιων σωματικών συσπάσεων.

Οι μελέτες, ουσιαστικά, έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα σήμα νευροανάδρασης και να ρυθμίσουν τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για το πώς λειτουργεί το rtfMRI-NF και για ποιους ασθενείς είναι πιο αποτελεσματικό, αλλά και να αποδειχθεί η κλινική του χρησιμότητα κι εκτός ερευνητικού περιβάλλοντος.