Οι κατευθυντήριες γραμμές για τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων μπορεί να έχουν επιτύχει, ως ένα βαθμό, την εξάπλωση της λοίμωξης COVID-19, αλλά το lockdown και η απομόνωση έχουν δημιουργήσει ή επιδεινώσει άλλες ανησυχίες για την ευημερία των πολιτών, αναφέρει νέα έρευνα. Οι ερευνητές της Mayo Clinic  διαπίστωσαν σημαντική αύξηση στη μοναξιά και μείωση των συναισθημάτων φιλίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου στο περιοδικό Social Science & Medicine, έδειξε επίσης δυσανάλογες αρνητικές επιπτώσεις μεταξύ των γυναικών αλλά κι εκείνων που έχουν γενικότερα κακή υγεία.

Οι ερευνητές λένε ότι ενώ η φυσική απόσταση είναι σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η απόσταση στις φιλικές σχέσεις μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη βλάβη στην ψυχική υγεία και ευεξία ενός ατόμου. Η απόφαση κλεισίματος των επιχειρήσεων και των σχολείων και η ακύρωση/απαγόρευση κοινωνικών συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων – ενώ είναι αποτελεσματική για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, εκτός από οικονομικές συνέπειες, μπορεί να έχει κοινωνικές, πνευματικές και ψυχικές επιπτώσεις ή να επιφέρει κατάχρηση ουσιών.

Για να μετρήσουν τις αλλαγές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα της έρευνας από 1.996 ασθενείς, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο τον Φεβρουάριο του 2018. Τον περασμένο Μάιο κλήθηκαν και πάλι κατά τη διάρκεια του lockdown να πάρουν μέρος σε νέα έρευνα.  Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε έξι τομείς : συναισθηματική, υλικοτεχνική (βοηθώντας καθημερινά καθήκοντα), φιλία, μοναξιά, αντιληπτή απόρριψη και αντιληπτή εχθρότητα. Από τους ερωτηθέντες, το 63% ήταν γυναίκες, το 78% είπε ότι ήταν σε καλή ή πολύ καλή υγεία και η μέση ηλικία ήταν 60 ετών.

Η μεγαλύτερη αλλαγή που παρατηρήθηκε ήταν η μείωση των φιλικών σχέσεων, ακολουθούμενη από την αύξηση της μοναξιάς. Οι γυναίκες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ένας παράγοντας που συμβάλλει στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι ότι καθώς χώρος εργασίας είναι συχνά ένας τόπος κοινωνικής δικτύωσης και υποστήριξης, ενώ οι θέσεις εργασίας μεταβαίνουν από το χώρο εργασίας στο σπίτι, αυτό θα μπορούσε να έχει περαιτέρω τεταμένες κοινωνικές επιπτώσεις για τις γυναίκες. Από τα παραπάνω συνάγεται, επίσης, ότι η απασχόληση των γυναικών είναι πολύ πιο πιθανό να επηρεαστεί από την πανδημία της COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία ανεργίας των ΗΠΑ.

Οι επιστήμονες συνιστούν να προγραμματίζουμε συχνά «εικονικές» συναντήσεις με φίλους και συγγενείς, για καφέ, ποτό ή ακόμη και για διαδικτυακά παιχνίδια, για να μη σταματήσουμε ή χάσουμε τις επαφές μας.