Η μακροχρόνια έκθεση σε όζον μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου από αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Μπορεί η μείωση των ορίων συγκέντρωσης του όζοντος, που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, να αποτελεί σημαντικό στόχο κυβερνήσεων και κρατών, όπως πρόσφατα επαναβεβαιώθηκε στη σύνοδο των Παρισίων για το κλίμα για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ωστόσο οι παραβιάσεις των θεσμοθετημένων ορίων εξακολουθούν να υπονομεύουν την υγεία δισεκατομμυρίων ανθρώπων στην υφήλιο. Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ευρώπη αφού σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε, πάνω από το 90% των Ευρωπαίων εκτίθεται σε επιβαρυντικές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων όπως σε ανώτερες, από τα επιτρεπόμενα όρια, συγκεντρώσεις τροποσφαιρικού όζοντος και μικροσωματιδίων. Το τροποσφαιρικό όζον είναι ένας σημαντικός ρύπος με τεκμηριωμένες τις βλαβερές συνέπειές του στην υγεία του ανθρώπου αλλά και στο φυσικό περιβάλλον. Η σοβαρότητα των επιπτώσεων του στην ανθρώπινη υγεία εξαρτάται από τη συγκέντρωση, τη διάρκεια της έκθεσης, και το επίπεδο δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έκθεσης στους ρυπογόνους παράγοντες.

Σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα στις ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 1982, ενήλικες με μακροχρόνια επαναλαμβανόμενη έκθεση στο όζον αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, δείχνει νέα μελέτη. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια μεγάλη έρευνα στις ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 1982, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον 10 μέρη ανά δισεκατομμύριο(10ppbv) σε μακροχρόνια έκθεση στο όζον αύξησε τον κίνδυνο θανάτου από ασθένειες των πνευμόνων κατά 12 %, κατά  3 %  τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου καθώς και κατά 2 % από διάφορες άλλες αιτίες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σχέση μεταξύ του τροποσφαιρικού όζοντος και της θνησιμότητας αρχίζει στα 35ppbv (μέρη ανά δισεκατομμύριο). Τόνισαν ότι πολλές περιοχές έχουν επίπεδα όζοντος υψηλότερα από αυτό, γεγονός που υποδηλώνει ότι η περαιτέρω μείωση του όζοντος θα έχει άμεσα οφέλη για την υγεία. Πρόσθεσαν επίσης ότι η μείωση του όζοντος, ένα δραστικό αέριο θερμοκηπίου, θα παρέχει επίσης μελλοντικά οφέλη για την υγεία από τη μείωση της κλιματικής αλλαγής.

Παρά πρόοδο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η ρύπανση που προκαλείται, συγκεκριμένα, από τα αιωρούμενα σωματίδια και το τροποσφαιρικό όζον αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία του ανθρώπου, η οποία επηρεάζει τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών και μειώνει το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων.

 

Πηγή UCLA Medical Center, European Commission