Οδηγούν τα αντιβιοτικά σε διαβήτη Τύπου 2;

Οι διαβητικοί ασθενείς γνωρίζουν ότι η χρήση ορισμένων αντιβιοτικών επηρεάζει την επίδραση των φαρμάτων κατά του Διαβήτη. Μια νέα μελέτη όμως συνδέει την κατανάλωση αντιβιοτικών με την εμφάνιση Διαβήτη Τύπου 2 ενώ η επανειλημμένη χρήση τους αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου κατά 23%.

Σε πειραματική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς στη Μ. Βρετανία οι γιατροί διερεύνησαν τον αριθμό των συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών που δόθηκαν σε περισσότερους από 200.000 διαβητικούς ασθενείς, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν αυτοί διαγνωστούν με διαβήτη, σε σχέση με 800.000 ασθενείς, ίδιας ηλικίας και φύλου, που έλαβαν αντιβίωση. Παρατήρησαν ότι οι ασθενείς που έπαιρναν αντιβίωση ευρέως φάσματος, τουλάχιστον 2 κύκλους, 4 ειδών αντιβιοτικών- πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, μακρολίδες και κινολόνες- είχαν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο κίνδυνος διαβήτη αυξανόταν σε συνάρτηση με τον αριθμό των αντιβιοτικών που συνταγογραφήθηκαν. Δυο έως 5 κύκλοι πενικιλίνης αύξαναν τον κίνδυνο διαβήτη κατά 8%, ενώ περισσότεροι από 5 αύξαναν τον κίνδυνο κατά 23%. Δυο έως 5 γύροι κινολονών αύξαναν τον κίνδυνο διαβήτη κατά 15% και περισσότεροι από 5, κατά 37%.

Ο υψηλότερος κίνδυνος διαβήτη σε σχέση με τα αντιβιοτικά εντοπίστηκε μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες κινδύνου για διαβήτη, όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η καρδιοπάθεια και λοιμώξεις. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι τα αντιβιοτικά μπορούν να αλλάξουν το πεπτικό οικοσύστημα.

Πηγή: ‘’European Journal of Endocrinology.’’