Μπορεί ο μολυσμένος αέρας να αυξήσει το άγχος;

Η μόλυνση του περιβάλλοντος και του αέρα μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη σωματική υγεία αλλά και στην ψυχική ευεξία υποστηρίζουν δύο νέες μελέτες. Στην πρώτη, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν τη σχέση μεταξύ ατμοσφαιρικής ρύπανσης και καρδιαγγειακών νοσημάτων και πως ο μολυσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικά επεισόδια σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Η άλλη μελέτη ερεύνησε τη σχέση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ψυχικής υγείας και κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η απάντηση των ερευνητών ήταν πιθανώς ναι χωρίς όμως να μπορούν να αποδείξουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν ο μοναδικός παράγοντας εμφάνισης άγχους. Πάντως σε μια ευρείας κλίμακας έρευνα στην οποία συμμετείχαν 70.000 γυναίκες ηλικίας από 57 έως 85 ετών που κατοικούσαν σε επιβαρυμένες περιοχές αναφέρθηκαν πολλαπλά συμπτώματα άγχους εξαιτίας του μολυσμένου περιβάλλοντος.

Η επικεφαλής της έρευνας για το άγχος Melinda Power, ερευνήτρια στο Johns Hopkins University στη Βαλτιμόρη, τόνισε ότι αν και πρόσθετοι παράγοντες όπως η διαβίωση σε μια μεγάλη πόλη ή η ύπαρξη καρδιακών και πνευμονολογικών προβλημάτων αποτελούσαν μέρος της έρευνας, ωστόσο μπορεί να υπάρχουν και άλλες πιθανές εναλλακτικές εξηγήσεις, όπως ο χρόνιος θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων.

Πως όμως μπορεί η μόλυνση του αέρα να τροφοδοτεί τα συμπτώματα άγχους; Μια πιθανότητα είναι δια μέσω μιας έμμεσης επίδρασης, της επιδείνωσης των καρδιακών και πνευμονολογικών νοσημάτων. Μια άλλη εκδοχή είναι η ύπαρξη φλεγμονής στον εγκέφαλο που συμβάλλει στη δημιουργία άγχους