Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, διεξάγει, έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες καταναλωτών, διερευνώντας, κατά πόσο και με ποιο τρόπο, έχουν αλλάξει οι διατροφικές και αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών της χώρας μας.

Η έρευνα θα διεξαχθεί, μέσω διαδικτύου, (ιστοσελίδα ΚΕ.Π.ΚΑ., λογαριασμό ΚΕ.Π.ΚΑ. στο facebook και στο twitter κ.λπ.), μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, με διανομή ερωτηματολογίων, σε μαζικούς χώρους (εργασίας, συλλόγους κ.λπ.) και με συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, από τους καταναλωτές, που επισκέπτονται τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ.. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής.

Όσοι επιθυμούν συμμετοχή στην έρευνα, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.: www.kepka.org και να επιλέξουν δεξιά, το link, με την ένδειξη: «Συμμετέχετε στην έρευνα του ΚΕ.Π.ΚΑ. για τη διατροφή».

Το ΚΕΠΚΑ καλεί όλους τους καταναλωτές να συμμετάσχουν.