Στοχευμένη θεραπεία για τους μεταστατικούς όγκους του εγκεφάλου

Οι μεταστατικοί όγκοι του εγκεφάλου – οι οποίοι προέρχονται συχνά από καρκίνους σε άλλα σημεία του σώματος όπως τον πνεύμονα, τον μαστό ή το δέρμα – είναι οι πιο συχνοί όγκοι στον εγκέφαλο. Οι όγκοι του εγκεφάλου, ακόμη και οι πιο κακοήθεις, σπάνια δίνουν μεταστάσεις σε άλλα όργανα ενώ αντίθετα αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των προηγμένων μεταστάσεων από καρκίνους του μαστού. Στη μάχη για την αντιμετώπιση της ασθένειας οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα απεικονιστικό πειραματικό μοντέλο το οποίο δείχνει τη θεραπευτική δυνατότητα των βλαστοκυττάρων στην αποτροπή μεταστατικών καρκινικών κυττάρων του εγκεφάλου που προέρχονται από τους μαστούς, χωρίς να καταστρέφουν παρακείμενους υγιείς ιστούς.

Μέσα από αυτό το απεικονιστικό μοντέλο παρακολουθούν, μετά από έγχυση στην καρωτιδική αρτηρία κυττάρων καρκίνου του μαστού, πως σχηματίζονται πολλοί μεταστατικοί όγκοι σε όλο τον εγκέφαλο, όπως αυτοί εξελίσσονται σε ασθενείς προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Τα βλαστικά κύτταρα εγχέονται στον εγκέφαλο και «μεταναστεύουν» σε πολλαπλές θέσεις και όχι σε περιοχές χωρίς όγκο. Η έγχυση των βλαστικών κυττάρων εντός της καρωτιδικής αρτηρίας αποτελεί μια πιθανή στρατηγική που θα οδηγήσει σε σημαντική καθυστέρηση ανάπτυξης όγκου και συνεπώς αυξημένη επιβίωση των ασθενών.