Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα anti-bullying στις 6 Μαρτίου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει Συνέδριο με θέμα BULLYING-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.Ψυχοκοινωνικές, Εκπαιδευτικές Συνέπειες & η Αντιμετώπισή τους

Σκοπός του Συνεδρίου, είναι η γόνιμη αλληλεπίδραση ερευνητών, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, άλλων ειδικών και γονέων, ώστε η κατανόηση των διά βίου αρνητικών ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών συνεπειών του Bullying να οδηγήσει στη σημαντική μείωσή του, προς όφελος των θυμάτων αλλά και των θυτών, για μία κοινωνία αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Σχέση Bullying με Μαθησιακές Δυσκολίες, Αριστεία και Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ)

· Ερευνητικές Μελέτες σε θέματα Bullying σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης

· Καινοτόμες – Αποτελεσματικές Πρακτικές που οδηγούν στην κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπισή του

· Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Γονέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του Bullying τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι

· Προγράμματα Σπουδών και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα Bullying

· Βιωματικά Εργαστήρια, αποδεδειγμένα αποτελεσματικών πρακτικών ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, 5 και 6 Μαρτίου 2016, από τις 09.30 το πρωί και υποστηρίζεται από την  Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.