Τα παιδιά καπνιστών κινδυνεύουν από καρδιακές παθήσεις και αθηροσκλήρωση

Τα παιδιά καπνιστών έχουν 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κάποιο καρδιολογικό νόσημα στη διάρκεια της ζωής τους. Τις ίδιες πιθανότητες έχουν και τα παιδιά που είναι παθητικοί καπνιστές. Μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα τοξικά παράγωγα του καπνού μπορούν να βλάψουν μόνιμα την υγεία των παιδιών.

Οι γιατροί μάλιστα χαρακτηρίζουν την έκθεση στον καπνό ως «παιδική κακοποίηση» όμοια με τη σωματική η τη συναισθηματική κακοποίηση.

Μετά από πολυετείς έρευνες σε παιδιά στη Φιλανδία διαπιστώθηκε ότι το 84% των παιδιών από οικογένειες όπου κανείς από τους γονείς δεν κάπνιζε είχαν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα της χημικής ουσίας κοτινίνης στα δείγματά τους. Αντίθετα μόνο το 62 % των παιδιών από οικογένειες όπου ο ένας γονέας κάπνιζε και το 43% των παιδιών από οικογένειες όπου και οι δύο γονείς κάπνιζαν είχαν δείγματα αίματος με μη ανιχνεύσιμα επίπεδα κοτινίνης. Η κοτινίνη είναι ένας βιοδείκτης για την παθητική έκθεση στον καπνό. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρωτιδικής στένωσης στην ενήλικη ζωή ήταν σχεδόν δύο φορές (1,7) υψηλότερη στα παιδιά που είχαν έναν ή και τους δύο γονείς καπνιστές, σε σύγκριση με τα παιδιά των μη-καπνιστών γονέων.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες που συνδέονται με τις τοξίνες του καπνού και την επίδραση τους στην καρδιαγγειακή υγεία των παιδιών.

Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί πολλαπλές ασθένειες μεταξύ των οποίων άσθμα, πνευμονία, βρογχίτιδα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).