Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της Focus Bari | YouGov που διεξήχθη σε 21 χώρες τον Ιούνιο του 2021, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σημειώνεται ότι:

Το 68% των Ελλήνων δηλώνουν ότι «έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο/έχουν κλείσει ραντεβού να το κάνουν/θα το κάνουν οπωσδήποτε». Στο ερώτημα εάν θα κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ακόμη ένα 20% στην Ελλάδα απάντησε «μπορεί ναι/μπορεί και όχι», ενώ το 12% απάντησε «μάλλον/οπωσδήποτε δεν θα το κάνουν». 

 

 

Η αναλογία των «αρνητών» στη χώρα μας είναι εντυπωσιακά μεγαλύτερη στις νεαρές ηλικίες (14% στους 18-24 ετών και 15% στους 25-34 ετών, έναντι 10% στις ηλικίες 35-44, 12% στους 45-54% ετών και 10% στους άνω των 55 ετών). Την ίδια ώρα, υπάρχει μία σταθερή αναλογία «αρνητών» (λίγο περισσότερο από ένας στους δέκα) σε όλες τις ηλικίες, με το ποσοστό να είναι ίδιο σε άνδρες και γυναίκες. Στην Αττική, οι «αρνητές» είναι γύρω στο 12%, στη Θεσσαλονίκη 11% και στην περιφέρεια 13%.

Σε σύγκριση με άλλες 20 χώρες που περιλήφθηκαν στην έρευνα, η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες με την χαμηλότερη αναλογία πληθυσμού που έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο / έχουν κλείσει ραντεβού / θα το κάνουν οπωσδήποτε.