Η επιβάρυνση από τις χρόνιες ασθένειες είναι τεράστια: το 86% όλων των θανάτων, ή 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο, συνδέονται με τις χρόνιες ασθένειες στην Ευρώπη. Αυτό επισημαίνει σε άρθρο του ο Martin Seychell, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αφορμή το συνέδριο για τις χρόνιες ασθένειες, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 21 Απριλίου.

Οι χρόνιες ασθένειες εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς, διαρκούν μεγάλα χρονικά διαστήματα και συχνά είναι ανίατες. Προξενούν μεγάλο ανθρώπινο πόνο, ενώ επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα υγείας. Υπολογίζεται ότι το 70% – 80% του συνόλου των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ – περίπου 700 δισ. ευρώ – δαπανώνται σήμερα για χρόνιες ασθένειες. Επιπλέον, οι ασθένειες αυτές εμποδίζουν πολλούς ανθρώπους να εργαστούν, ενώ το ένα τέταρτο περίπου αυτών που εργάζονται — το 23,5% — υποφέρουν από αυτές τις παθήσεις. Οι απουσίες από την εργασία λόγω των χρόνιων ασθενειών εκτιμάται ότι κοστίζουν στην ΕΕ 2,5% του ΑΕΠ ετησίως.

Ωστόσο, η πρόγνωση είναι λιγότερο ζοφερή από τη διάγνωση. Πολλές χρόνιες ασθένειες, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο διαβήτης τύπου 2, θα μπορούσαν να αποφευχθούν με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ενώ άλλες ασθένειες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η άνοια, μπορούν να αντιμετωπιστούν με τρόπο που κάνει τους ασθενείς να νιώθουν καλύτερα και να παραμένουν ενεργοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εν ολίγοις, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την επιβάρυνση με τη συνεργασία για καλύτερη πρόληψη και διαχείριση.

Για να παρουσιάσει τις ιδέες της και να ανοίξει τη συζήτηση για το θέμα των χρόνιων ασθενειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συνέδριο για τις χρόνιες ασθένειες, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 21 Απριλίου.Το συνέδριο, που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία, θα είναι επίσης η κατάλληλη ευκαιρία για τη δρομολόγηση της νέας πλατφόρμας για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου της υγείας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ των ίδιων των ενδιαφερόμενων φορέων.