Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε το 1965 από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών και εορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο, ως ημέρα τιμής και αναγνώρισης για το έργο των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης σε ολόκληρο τον κόσμο, με αίσθημα ευθύνης, ανθρωπισμού και αφοσίωσης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών εορτάζεται κάθε χρόνο την ημέρα γέννησης της Florence Nightingale, της γυναίκας που έθεσε τη βάση για την εξέλιξη της Νοσηλευτικής ως επιστήμης, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (InternationalCouncilofNurses – ICN). Η Παγκόσμια Ημέρα αποτελεί την ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης στο έργο και στην προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο.

Το θέμα που έχει οριστεί φέτος από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών» είναι: «Νοσηλευτές/τριες: Ηγετική Φωνή- όραμα για την  φροντίδα υγείας του μέλλοντος», αναγνωρίζοντας, έτσι τον ηγετικό ρόλο που μπορούν και θα πρέπει να διαδραματίσουν στη διασφάλιση της φροντίδας υγείας του μέλλοντος και στην προστασία και προαγωγή της ανθρώπινης ευημερίας.