Συλλογή υπογραφών για να γίνει υποχρεωτική η δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα.

“Μάθε τι τρως” είναι η νέα πρόσκληση που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προς όλους τους πολίτες της Ε.Ε με σκοπό τη συλλογή  υπογραφών και κυρίαρχο αίτημα προς  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατέψει την υγεία μας και να αποτρέψει διατροφικές απάτες επιβάλλοντας την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα.

Σήμερα, η βασική πληροφορία της χώρας προέλευσης απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό σε πληθώρα τροφίμων όπως τα προϊόντα με βάση το κρέας, το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό (π.χ. αλεύρι ή ζάχαρη).

Αποτέλεσμα αυτής της απουσίας είναι η έλλειψη διαφάνειας για τους καταναλωτές, η ύπαρξη αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, αλλά και η απώλεια προστιθέμενης αξίας για τους Ευρωπαίους και Έλληνες παραγωγούς.

Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές αποτελούν τους πιο σημαντικούς αλλά και πιο αδύναμους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και οφείλουμε να ενώσουμε δυνάμεις για να τους υποστηρίξουμε! Από ελληνικής πλευράς φορέας υλοποίησης της Πρωτοβουλίας είναι η Gaia Επιχειρείν.

Στηρίξετε και εσείς με την υπογραφή σας τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eatoriginal.eu

Με τη συλλογή υπογραφών η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προσκαλεί την Ε.Επιτροπή:

Να προστατέψει την υγεία μας

Η νόθευση, η απομίμηση και η σκόπιμη παραπλανητική επισήμανση των τροφίμων συνιστούν κίνδυνο για την υγεία μας, ιδιαίτερα όταν αλλεργιογόνα ή ακόμα και τοξικά συστατικά άγνωστης προέλευσης χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τα πιο ακριβά συστατικά. Μια σαφής επισήμανση που αναφέρει την προέλευση των συστατικών βοηθά στην αποτροπή και αντιμετώπιση διατροφικών σκανδάλων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Να αποτρέψει τις διατροφικές απάτες

Στην Ευρώπη, οι διατροφικές απάτες υπολογίζεται ότι προξενούν ζημίες που ανέρχονται σε έως 12 δις € ετησίως και το φαινόμενο έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η υποχρεωτική ένδειξη προέλευσης στις επισημάνσεις τροφίμων συμβάλλει στην αποτροπή νοθεύσεων και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που βλάπτουν την κοινή αγορά αλλά και τις εθνικές οικονομίες.

Να εγγυηθεί το δικαίωμα των καταναλωτών για πληροφόρηση

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να προστατεύονται και να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες για τα τρόφιμα που επιλέγουν να αγοράσουν. Προκειμένου να κάνουν επιλογές κατόπιν ενημέρωσης, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πού λαμβάνει χώρα η καλλιέργεια και η επεξεργασία των προϊόντων, την προέλευση των συστατικών και να έχουν περισσότερες πληροφορίες για τις μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας.

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών  είναι ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που δίνει στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να προτείνουν συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές σε οποιονδήποτε τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία, όπως π.χ. το περιβάλλον, τη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές ή το εμπόριο.

 

Ορισμένες από τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες, που συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης αφορούν: τα πειράματα σε ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς όπου συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1 εκατ. υπογραφές, την προστασία της αξιοπρεπείας, του δικαιώματος στη ζωή και της ακεραιότητας του κάθε ανθρώπου από τη σύλληψη με 1.721.626 υπογραφές, την πρόταση νομοθεσίας για το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους με 1.659.543 υπογραφές και την απαγόρευση του glyphosate και την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα.