Δεκάδες αντηλιακά περιέχουν χημικά που προκαλούν καρκίνο!!!

Αντιηλιακά που περιέχουν την καρκινογόνα ένωση βενζόλιο ισχυρίζεται ότι εντόπισε εργαστήριο στις ΗΠΑ που πραγματοποιεί ελέγχους για την ποιότητα φαρμάκων και προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης.

Read More