Διαδικτυακή ομιλία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Διαδικτυακή ομιλία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη την περίοδο της Covid-19 που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Νόσου ALZHEIMER και Συγγενών Διαταραχών.

Read More