Εμβολιασμένο το 90,6% των πολιτών άνω των 65 ετών στη Θεσσαλονίκη. Έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου

Πιο δυσαρεστημένες οι νεαρές ηλικίες για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Ικανοποίηση για το πώς ανταποκρίθηκε το σύστημα και ο ιατρικός κόσμος στην πανδημία. Εμβολιασμένο το 90,6% των πολιτών άνω των 65 ετών στη Θεσσαλονίκη. Έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Read More