Νευροπαθητικοί πόνοι: Συμπτώματα και Αιτίες

Νευροπαθητικός είναι ο πόνος που προκύπτει σαν άμεση συνέπεια μίας βλάβης ή νόσου που προσβάλλει το σωματοαισθητικό νευρικό σύστημα. Αιτίες και κλινικές εκδηλώσεις του νευροπαθητικού πόνου.

Read More