Το 68% των Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο / έχουν κλείσει ραντεβού να το κάνουν / θα το κάνουν οπωσδήποτε.

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της Focus Bari | YouGov που...

Read More