Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών για το πρώτο φάρμακο που έλαβε έγκριση για το Alzheimer.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το πρώτο φάρμακο που πήρε έγκριση από τον FDA με στόχο να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Alzheimer.

Read More