Διακόπτουν οι ΗΠΑ τη χρήση του εμβολίου της Johnson & Johnson λόγω περιστατικών θρόμβωσης. Στις 19 Απριλίου ξεκινούν οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα

Άμεση παύση στη χορήγηση του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson αναμένεται να αιτηθούν...

Read More